Årsmøte i Fyllingen Håndball

Det kalles herved inn til årsmøte tirsdag 21. mars 2023 kl 18:00 i Framohallen.

Dagsorden:

1. Konstituering
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Antall fremmøtte
1.3 Valg av møteleder
1.4 Valg av referent/protokollfører
1.5 Valg av protokollunderskrivere (2 stk.)
1.6 Valg av tellekorps (bare om nødvendig)
1.7 Godkjenning av dagsorden

2. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2022

3. Budsjett / treningsavgift

4. Innkomne saker

5. Valg
5.1 Valg av styre
5.2 Valg av kontrollutvalg
5.3 Valg av valgkomite

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes senest 7. mars 2023 til post@fyllingenhandball.no

Vennlig hilsen
Styret